CVČ učilo školákov organizovať dobrovoľnícke aktivity – Púchovské Noviny

CVČ učilo školákov organizovať dobrovoľnícke aktivity – Púchovské Noviny

Centrum voľného času (CVČ) Včielka, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov, zorganizovalo dvojdňový workshop pre žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročného gymnázia s cieľom preškoliť a zaktivizovať mladých ľudí prostredníctvom dobrovoľníckych akt…


Zdroj

1. marca 1925 sa v Bratislave uskutočnili „Závody slovenských ľudových piesní“, …


1. marca 1925 sa v Bratislave uskutočnili „Závody slovenských ľudových piesní“, ktoré zorganizovala Slovenská liga. Súťaže a najmä kultúrnej osvety sa zúčastnilo 9 skupín z rôznych častí Slovenska. Medzi účastníkmi boli aj Záriečania: Božena Bošková, Zuzanna Janíková, Katerina Chovancová, Zuzanna Pecková, Anna Holčíková, Zuzanna Pastorková, Eva Brtišová, Marína Bošková, Štefan Húževka, Andrej Ševeľa, Ján Kmošena, tiež Ján Kmošena z Mestečka a výpravu viedol učiteľ Michal Kuzma. Porota, v ktorej zasadal napr. i Mikuláš Schneider-Trnavský či Pavol Socháň, ocenila 5 zoskupení, medzi nimi aj spevy zo Záriečia. Na dochovaných fotografiách vidieť všetkých účastníkov pred Národným divadlom, účastníkov zo Záriečia. Na poslednej fotografii je mladý pár zo Záriečia zachytený v roku 1925, pričom vidieť partu, o ktorej dnes mnohí tvrdia, že sa v Záriečí nikdy nenosila – tak tu je dôkaz 🙂


Zdroj

V Púchove a okolí sa opäť rozhorí Keltský telegraf


Už siedmy rok sa v čase príchodu jari rozhoria na kopcoch v okolí Púchova viaceré ohne či svetlice.

V Púchove a okolí sa opäť rozhorí Keltský telegraf

Už siedmy rok sa v čase príchodu jari rozhoria na kopcoch v okolí Púchova viaceré ohne či svetlice. V rámci medzinárodného projektu Keltský telegraf sa bude prenášať svetelný signál z vrcholu na vrchol od Púchova naprieč Českou republikou až po nemecké hranice.


Zdroj

Výberové konanie na konateľa mestskej spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o. – Púchovské Noviny

Výberové konanie na konateľa mestskej spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o. – Púchovské Noviny

V tlačenej verzii posledných Púchovských novín č. 11, ktoré vyšli v utorok 19. marca, bolo uverejnené znenie výberového konania na konateľa spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o., v texte ktorého sa uvádza nesprávny dátum 2.4.2019 na zaslanie žiadostí uchádzačov. Správny d….


Zdroj

Dajte si bezplatne skontrolovať dusičnany a dusitany vo vode z vašej studne – Púchovské Noviny

Dajte si bezplatne skontrolovať dusičnany a dusitany vo vode z vašej studne – Púchovské Noviny

Do aktivít blížiaceho sa Svetového dňa vody (22.03.109) sa zapoja Úrad verejného zdravotníctva SR ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR. Záujemcom počas presne stanoveného dátumu (20.03, 21.03. alebo 22.03.) poskytnú bezplatné orientačné analýzy vôd zo st…


Zdroj

Mestské zastupiteľstvo schválilo prevod pozemkov pod Nimnickou cestou – Púchovské Noviny

Mestské zastupiteľstvo schválilo prevod pozemkov pod Nimnickou cestou – Púchovské Noviny

V pondelok 18. marca 2019 sa o 13.00 hod. stretli vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu poslanci mestského zastupiteľstva. Hlavným bodom rokovania bolo schválenie prevodu nehnuteľného majetku Mesta Púchov – pozemky pod cestou 2. triedy II/507 – do vlastníctva Trenčianskeho s…


Zdroj