Požiadať o finančnú dotáciu z TSK možno od nového roku aj elektronicky – Púchovské Noviny

Požiadať o finančnú dotáciu z TSK možno od nového roku aj elektronicky – Púchovské Noviny

Dotačný systém Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v roku 2019 prichádza s viacerými novinkami. Od 1. januára 2019 môžu občania kraja predkladať svoje žiadosti aj elektronicky, zároveň došlo aj k zníženiu administratívnej záťaže pre žiadateľov. Obyvatelia Trenčianskeho k…


Zdroj

Aj napriek zime sa pokračuje v razení tunelov a budovaní mostov


Aj keď príroda odpočíva pod snehovou perinou, práce na investične aj technicky najnáročnejšej stavbe ŽSR pokračujú.

Aj napriek zime sa pokračuje v razení tunelov a budovaní mostov

Práce v tuneli prebiehajú nepretržite, nezávisle na poveternosti a ročnom období. V tuneli Milochov sú priebežne vykonávané opatrenia na zabezpečenie stability ostenia tunela z dôvodu prítomnosti ílov.


Zdroj