Generálny riaditeľ ŠFRB: Nájomné byty slúžia na sociálne bývanie, sú určené pre rodiny na preklenutie obdobia, kým si zaobstarajú vlastné bývanie a na dočasné bývanie – Púchovské Noviny

Generálny riaditeľ ŠFRB: Nájomné byty slúžia na sociálne bývanie, sú určené pre rodiny na preklenutie obdobia, kým si zaobstarajú vlastné bývanie a na dočasné bývanie – Púchovské Noviny

Po júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva (27. 6. 2018), kde zarezonovala problematika mestských nájomných bytov postavených s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania, oslovila redakcia Púchovských novín ŠFRB a Ministerstvo dopravy a výstavby SR, pod ktorého gesciu ŠFRB patrí. …


Zdroj

V novinových stánkoch už nájdete nové Púchovské listy č. 26


Aktuálne vydanie týždenníka PÚCHOVSKÉ LISTY číslo 26 prináša:
● Ignorácia: Na zastupiteľstvo prišlo len osem poslancov
● Primátorom chce byť aj Roman Hvizdák
● L. Ranik: Pripravené divadlo s cieľom vytĺcť politický kapitál
● Európsky šampionát mažoretiek: Nelly získali 8 medailí
● Váh si po roku opäť vyžiadal mladý ľudský život

V novinových stánkoch už nájdete nové Púchovské listy č. 26

Púchovské listy vychádzajú ako týždenník každý pondelok, pričom obyvatelia mesta a širokého okolia si ich môžu kúpiť za 40 centov na zvyčajných predajných miestach nielen v Púchove, ale aj v Dolných Kočkovciach, Streženiciach, Beluši, Lednických Rovniach, Lúkach či Lysej p…


Zdroj

Mladí hasiči z Dohnian priniesli z celoštátnej súťaže Plameň medailu – Púchovské Noviny

Mladí hasiči z Dohnian priniesli z celoštátnej súťaže Plameň medailu – Púchovské Noviny

Prvá júlová sobota patrila na futbalovom ihrisku vo Svite hasičskému športu mladých dobrovoľných hasičov. Osem dievčenských a osem chlapčenských tímov si na celoštátnom kole súťaže Plameň zmeralo sily v dvoch disciplínach – štafetový beh na 400 m a požiarny útok s preká….


Zdroj

Dopravné obmedzenie v Streženiciach oddnes do konca augusta Okresný dopravný in…


Dopravné obmedzenie v Streženiciach oddnes do konca augusta

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť, že od 16. júla do 31. augusta 2018 bude na ceste II. triedy č. 507 v k. ú. Streženice v km 168,082 až 168,112 v obci, čiastočné dopravné obmedzenie tohto úseku cesty obojsmerne, z dôvodu realizácie udržiavacích prác na železničnom moste, vedúcom ponad uvedenú cestu.

Doprava v tomto úseku cesty II/507 bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu striedavo pre obidva jazdné smery a bude usmerňovaná umiestneným prenosným dopravným značením a riadená spôsobilými a náležite poučenými osobami. Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici preto žiada motoristickú verejnosť, aby pri prejazde uvedeným úsekom cesty v Streženiciach dbala o zvýšenú opatrnosť, plne sa venovala vedeniu vozidla, sledovala dočasné dopravné značenie a rešpektovala pokyny osôb určených na riadenie premávky.
KR PZ Trenčín


Zdroj

Rozšíril sa okruh dôchodcov a zdravotne postihnutých stravujúcich sa za jedno euro


Po piaty raz sa v tomto roku stretli púchovskí poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva. Na schválenie poslancami bolo predložených niekoľko doplnkov k platným mestským normám.

Rozšíril sa okruh dôchodcov a zdravotne postihnutých stravujúcich sa za jedno euro

Po piaty raz sa v tomto roku stretli púchovskí poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva.


Zdroj