Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto príslušníka mestskej polície – Púchovské Noviny

Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto príslušníka mestskej polície – Púchovské Noviny

Kvalifikačné a odborné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou, odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície je výhodou, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, prehľad v platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy,…


Zdroj

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. vracia odberateľom tepla 123.000 eur – Púchovské Noviny

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. vracia odberateľom tepla 123.000 eur – Púchovské Noviny

V zmysle Vyhlášky č. 248/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, má výrobca tepla povinnosť do 31. marca prepočítať skutočné ekonomicky oprávnené náklady na dodávku tepla za predchádzajúci kalendárny rok. Po prepočítaní plánovaných nákladov p…


Zdroj

Najlepších pedagógov z Trenčianskeho kraja ocenili už po šiestykrát, plaketu Jána Amosa Komenského si prevzalo celkom 22 učiteľov


Plaketu Jána Amosa Komenského si prevzalo 22 pedagógov.

Najlepších pedagógov z Trenčianskeho kraja ocenili už po šiestykrát, plaketu Jána Amosa Komenského si prevzalo celkom 22 učiteľov

Tradične pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov sa uskutočnilo v piatok 22. marca 2019 slávnostné oceňovanie najlepších pedagógov z regiónu.


Zdroj

Tvorivé dielne v hoteli Študent v Považskej Bystrici


Žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove predviedli ukážku tajov studenej kuchyne, základy denného líčenia či nové triky v lakovaní nechtov.

Tvorivé dielne v hoteli Študent v Považskej Bystrici

Žiaci Stredne odbornej školy obchodu a služieb v Púchove pod vedením majstrov odborného výcviku ich zasvätili do tajov studenej kuchyne a predviedli im aj ukážku carvingovej techniky zdobenia zeleniny.


Zdroj

Do predškolského zariadenia budú môcť byť prijaté len zaočkované deti


Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva navrhujú, aby bolo do predškolského zariadenia prijaté iba zaočkované dieťa.

Do predškolského zariadenia budú môcť byť prijaté len zaočkované deti

Do predškolského zariadenia budú môcť byť v budúcnosti prijaté len deti zaočkované povinným očkovaním. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva po odborných diskusiách, s cieľom prevencie a ochrany zdravia detskej populácie, navrhujú, aby bolo d…


Zdroj

2% Z DANÍ PRE PUCHOVO DEDIČSTVO


Priatelia, ak by ste ešte nevedeli, komu poskytnúť 2% z daní, tak my by sme vedeli… vďaka Vám sme mohli vydať napr. aj publikáciu PÚCHOV NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÁCH a v budúcnosti by sme chceli „s dejinami vyraziť do ulíc“ 🙂

2% Z DANÍ PRE PUCHOVO DEDIČSTVO

Podobne, ako v predchádzajúcich troch rokoch, sa stalo OZ PUCHOVO DEDIČSTVO prijímateľom 2% z daní, ktoré ste ako zamestnanci odviedli štátu zo svojej práce v kalendárnom roku 2018. Aj tento rok by…


Zdroj