Falošná slušnosť sa nevypláca

[ad_1]
V celej spoločnosti a Púchov nie je výnimka, zavládla akási falošná slušnosť, ktorá toleruje všetky prešľapy verejnej moci.

Falošná slušnosť sa nevypláca

Posledné mesiace v našom meste sú obdobím, kedy verejná moc dáva najavo svoj strach z práva verejnosti na informácie. Poslanci schválili Rokovací poriadok v rozpore s Ústavou SR, ktorým zaviedli neverejné – tajné zasadnutia komisií MsZ.
[ad_2]

Zdroj

Transakcia s učebňami na Kolonke je takmer hotová – mesto predáva pozemky pod Nimnickou cestou

[ad_1]
Mesto ako protihodnotu získa od TSK vlastníctvo k nehnuteľnostiam na Kolonke – dvom budovám učební spoločne s pozemkami.

Transakcia s učebňami na Kolonke je takmer hotová – mesto predáva pozemky pod Nimnickou cestou

Hodnota učební s pozemkami bola stanovená na 623 tisíc eur a aby sa kraj vyhol vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže, Mesto Púchov vstúpilo do transakcie s návrhom na podpis zámennej zmluvy, pričom ponúklo na odkúpenie pozemky pod Nimnickou cestou, ktorá je vo vlastníctve Trenčiansk…
[ad_2]

Zdroj

Pre učiteľov je dôležité, aby sa navzájom inšpirovali – Púchovské Noviny

[ad_1]

Pre učiteľov je dôležité, aby sa navzájom inšpirovali – Púchovské Noviny

Ako zvýšiť záujem žiakov o predmety? Čo dokáže upútať ich pozornosť, povzbudiť ich k aktivite a rozvíjať toľko skloňované kritické myslenie? Na nie ľahké otázky hľadajú pedagógovia dennodenne odpovede a aj preto Komenského inštitút realizuje už druhý ročník ocenenia U….
[ad_2]

Zdroj

Profesionálni i sviatoční cyklisti zabojujú o Vrchársku korunu Trenčianska

[ad_1]
Záujem o podujatie sa každoročne zvyšuje. Na to, aby ste ju získali, musíte pokoriť 20 vopred vybraných vrcholov v našom regióne.

Profesionálni i sviatoční cyklisti zabojujú o Vrchársku korunu Trenčianska

Záujem o podujatie sa každoročne zvyšuje. Jedna z najznámejších športových udalostí v kraji prilákala doposiaľ viac ako 1000 účastníkov z rôznych krajín.
[ad_2]

Zdroj

Už po štvrtýkrát môžu cyklisti zabojovať o Vrchársku korunu Trenčianska – Púchovské Noviny

[ad_1]

Už po štvrtýkrát môžu cyklisti zabojovať o Vrchársku korunu Trenčianska – Púchovské Noviny

Cyklistický projekt, ktorého hlavným cieľom je upozorniť na krásy Trenčianskeho kraja a zároveň sa športovo vyžiť, prichádza už po štvrtýkrát. Vrchárska koruna Trenčianska patrí k podujatiam s rastúcim trendom a medzinárodnou účasťou. Na to, aby ste ju získali, musíte poko…
[ad_2]

Zdroj