2% Z DANÍ PRE PUCHOVO DEDIČSTVO


Priatelia, ak by ste ešte nevedeli, komu poskytnúť 2% z daní, tak my by sme vedeli… vďaka Vám sme mohli vydať napr. aj publikáciu PÚCHOV NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÁCH a v budúcnosti by sme chceli „s dejinami vyraziť do ulíc“ 🙂

2% Z DANÍ PRE PUCHOVO DEDIČSTVO

Podobne, ako v predchádzajúcich troch rokoch, sa stalo OZ PUCHOVO DEDIČSTVO prijímateľom 2% z daní, ktoré ste ako zamestnanci odviedli štátu zo svojej práce v kalendárnom roku 2018. Aj tento rok by…


Zdroj

1. marca 1925 sa v Bratislave uskutočnili „Závody slovenských ľudových piesní“, …


1. marca 1925 sa v Bratislave uskutočnili „Závody slovenských ľudových piesní“, ktoré zorganizovala Slovenská liga. Súťaže a najmä kultúrnej osvety sa zúčastnilo 9 skupín z rôznych častí Slovenska. Medzi účastníkmi boli aj Záriečania: Božena Bošková, Zuzanna Janíková, Katerina Chovancová, Zuzanna Pecková, Anna Holčíková, Zuzanna Pastorková, Eva Brtišová, Marína Bošková, Štefan Húževka, Andrej Ševeľa, Ján Kmošena, tiež Ján Kmošena z Mestečka a výpravu viedol učiteľ Michal Kuzma. Porota, v ktorej zasadal napr. i Mikuláš Schneider-Trnavský či Pavol Socháň, ocenila 5 zoskupení, medzi nimi aj spevy zo Záriečia. Na dochovaných fotografiách vidieť všetkých účastníkov pred Národným divadlom, účastníkov zo Záriečia. Na poslednej fotografii je mladý pár zo Záriečia zachytený v roku 1925, pričom vidieť partu, o ktorej dnes mnohí tvrdia, že sa v Záriečí nikdy nenosila – tak tu je dôkaz 🙂


Zdroj

Pastierske popevky a piesneDnes po dlhšom čase na ľudovú nôtu z Púchovskej doliny – pastierske popevky a piesne v sprievode legendárnych majstrov fujary trombity a ich nástrojov. Vzácne nahrávky zo septembra 1987… Stačí sa započúvať, zavrieť oči a človek si hneď predstaví zelené lúky Javorníkov a Bielych Karpát, na ktorých sa pasie dobytok a pomocou signálov trombity sa chlapi zo svahu na svah informujú, či už majú podojené 🙂

Súbor Váh, Púchov, skupina pastierskych rohov a/ Tovarišia, hore, hore, kravy pri válove bučia b/ Pasenie, pasenie, si pre mňa trápenie c/ Už máš podojené? E…


Zdroj

Štyri priložené fotografie zachytili proces premeny budovy tzv. Potravného družs…


Štyri priložené fotografie zachytili proces premeny budovy tzv. Potravného družstva v Púchove zo secesného slohu (1. fotografia od p. Miroslava Pribiša z r. 1939) cez jeho prestavbu (2. a 3. fotografia z 15. marca 1965) až po stav zo začiatku 70. rokov, kedy fungoval už ako Hotel Javorník (4. fotografia od p. Petra Sečkára). Pre mladšie ročníky: dnes sa tu nachádza Prima banka na rohu Moravskej a Moyzesovej ulice. Ďakujeme za všetky fotografie 🙂Zdroj

Prvý zo štyroch priložených záberov pravdepodobne identifikujete. Zachytáva dneš…


Prvý zo štyroch priložených záberov pravdepodobne identifikujete. Zachytáva dnešné budovy ZUŠ Púchov vľavo na Poštovej ulici, ktoré sa nachádzajú vedľa parkoviska pri Rožáku. Názov ulice zostal do dnešných dní zachovaný, no ďalšie dve fotografie ukazujú dôvod takéhoto pomenovania. Sídlila tu totiž budova starej pošty (druhá fotografia), prestavaná v 30. rokoch minulého storočia do novšej podoby (tretia fotografia), pričom dnes tu nájdete pneuservis (štvrtá fotografia). Za tieto vzácne fotografie a cestu s nimi k nám ďakujeme pani Zuzane Chochlíkovej 🙂Zdroj

Najstaršie známe písomné zmienky o r. k. kostole Sv. Bartolomeja v Lúkach siahaj…


Najstaršie známe písomné zmienky o r. k. kostole Sv. Bartolomeja v Lúkach siahajú pravdepodobne až do roku 1228. Uvedené vročenie sa našlo na plechovej zástavke v štíte veže pri kanonickej vizitácii v auguste 1829. Je možné, že jeho predchodcom bol drevený kostolík, pričom v širokom okolí sa v uvedenom období nijaký iný nenachádzal. My vám ponúkame pohľady smerom zo západu na východ z rokov 1975 a 2012.

Zdroj