Folklorika: Jak zní hory


O tom, ako znejú hory, pripravila Česká televízia jednu časť svojho dokumentárneho seriálu FOLKLORIKA. Tentokrát sa v nej venuje FUJARE TROMBITE, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou valašského folklóru i v našom regióne. Reprezentujú i Trombitáši bratia Štefánikovci… Príjemnú slnečnú nedeľu prajeme 🙂

Folklorika: Jak zní hory

Fujara trombita jako typická představitelka unikátního pastýřského a salašnického hudebního folkloru Valachů


Zdroj

Púchov nad Váhom na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia – i keď vzhľadom n…


Púchov nad Váhom na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia – i keď vzhľadom na stav hladiny rieky ťažko povedať 🙂 Pozornému oku tiež neunikne, že na fotografii sa nachádzajú ešte všetky štyri chrámy: veže r. k. kostolov Všetkých svätých v PU i Hor. Kočkovciach, Evanjelický kostol na Moravskej ulici a vidieť i strechu synagógy tesne vpravo od najväčšieho z nich.
Zdroj

Púchov na konci 60. rokov (20. storočia)Nedávno sme vám priniesli zábery z 21. augusta 1968, kedy cez Púchov prechádzal konvoj vojenskej techniky armád Varšavskej zmluvy. Od rodiny p. Jakuba Krejčího vám sprostredkúvame i ďalšie amatérske zábery z ulíc Púchova z tohto obdobia, ktoré dokumentujú vtedajší stav. V krátkom asi 2-minútovom videu uvidíte napr. budovanie materskej školy na Požiarnej ulici, nové bytové domy na Obrancov mieru alebo výstavbu pošty či Domu kultúry. Pre lepšiu orientáciu pozrite popis videa pod ním. Vďaka aj za tieto vzácne zábery :)Amatérske zábery rodiny p. Jakuba Krejčího zachytili Púchov na konci 60. rokov minulého storočia – materská škola na Požiarnej ulici, nové domy na Ulici Obra…


Zdroj

Trombitáši Štefánikovci na salaši v Nimnici 2017Pred víkendom trocha tradícií v podaní trombitášskeho zoskupenia Štefánikovcov na salaši v Nimnici z roku 2017…

Videonahrávka ku pripravovanému CD, pod názvom Grúňom Hore v podaní – hudobno pastierskeho zoskupenia Trombitáši Štefánikovci z Nimnice. účinkujú :Peter Peťo…


Zdroj

Dnes sa v Púchove vrátime o 48 rokov späť na dnešné Hoenningovo námestie medzi D…


Dnes sa v Púchove vrátime o 48 rokov späť na dnešné Hoenningovo námestie medzi Dom kultúry a Divadlo. Na fotografii vidieť ako sa tu v roku 1970 búral areál Pozemných stavieb n. p., kde sa nachádzal napr. byt správcu, jedáleň s kuchyňou, garáže, prístrešky slúžiace ako sklady. Posledné dve budovy tesne pred demoláciou sú kancelária a provizórna ubytovňa (2-podlažná). Existencia areálu súvisí aj s priľahlou vilkou vľavo, ktorej stavbu realizoval v roku 1938 Josef Jarcovjak zo Zlína (asi 200 stavbami sa výrazne podieľal na medzivojnovej architektúre Zlina). Na konci druhej svetovej vojny odišiel do Púchova, no práve jeho areál v susedstve vilky na Štefánikovej ulici bol neskôr znárodnený. V súčasnosti sa na tomto mieste nachádza malý parčík s fontánou. Za informácie o búranom areáli na fotografii vďačíme pánovi Štefanovi Kmošenovi 🙂
Zdroj

PILOT RAF ANTON VANKO Z LEDNICKÝCH ROVNÍ


V Lednických Rovniach si v pondelok 7. mája o 13.00 hod. pripomenú odhalením pamätnej tabule pred Obecným úradom svojho rodáka – pilota Antona Vanka, ktorý počas 2. svetovej vojny bojoval v československej stíhacej peruti nad Veľkou Britániou. Ak by niekto o jeho osude natočil film, tak by bol pomerne akčný. My vám spostredkúvame aspoň článok, ktorý napísala rodáčka z Lednických Rovní žijúca v USA.

PILOT RAF ANTON VANKO Z LEDNICKÝCH ROVNÍ

Nedávno sme si pripomenuli 100. výročie narodenia nášho slávneho rodáka. O Antonovi Vankovi, jeho priateľoch – letcoch a o ich slávnom úteku zo Slovenska, cez Orient do Anglicka bolo napísaných mno…


Zdroj

Ďalším zaujímavým zachovaným artefaktom „z povaly“ púchovských domov je už čosko…


Ďalším zaujímavým zachovaným artefaktom „z povaly“ púchovských domov je už čoskoro 100-ročná zástava (dobovo prápor) Jednoty Orla v Púchove. Miestna organizácia tu vznikla 2. februára 1920 a 24. mája 1920 bol tento „prápor“ vysvätený. V podstate išlo o spolok s celoslovenskou pôsobnosťou (v niektorých mestách aktívny dodnes), ktorého deklarovaným cieľom bolo u obyvateľov rozvíjať telovýchovnú kultúru. Napr. narozdiel od známeho českého spolku Sokol sa odlišoval náboženskou orientáciou na katolíkov (Sokol bol skôr ateistický alebo protestantský). Spoločný mali oba spolky napr. nacionalizmus. Zástavu dala vyrobiť Klára Radová – pravdepodobne matka alebo manželka Heinricha Radó, notára a predsedu miestnej HSĽS, ktorý v Púchove v októbri 1938 vyhlásil slovenskú autonómiu. Paradoxom ale je, že už 14. decembra 1938 bol Sokol i Orol na Slovensku tou istou stranou zakázaný a ich majetok prepadol v prospech Hlinkovej gardy. PS: Vďaka nemenovanému pánovi za poskytnutie fotografií!


Zdroj