Vila Borčických-Velitsovcov a veža ev. chrámu na pohľadnici z 30. a 40. rokov mi…

[ad_1]
Vila Borčických-Velitsovcov a veža ev. chrámu na pohľadnici z 30. a 40. rokov minulého storočia. Tlačený popis na zadnej strane pozdravu uvádza, že ide o pohľad na Púchov z parku, teda prepojenie tzv. Dolného parku (dnes Europark pri Župnom dome) popod starý most s nábrežím Váhu (dnes Nábrežie slobody). Možno aj malá inšpirácia pri premýšľaní ako narábať v budúcnosti s týmto priestorom. Zaujímavosťou je i fakt, že obraz bol na tejto pohľadnici vždy vytlačený zrkadlovo (veža vľavo a vila vpravo).


[ad_2]

Zdroj

Keď sme už načali miesta v bývalom okrese Púchov (1910 – 1948), tak nemôžeme obí…

[ad_1]
Keď sme už načali miesta v bývalom okrese Púchov (1910 – 1948), tak nemôžeme obísť obec Červený Kameň (dnes okres Ilava). Možno nie je tak známa ako rovnomenný hrad a renesančná pevnosť v jednom nad obcou Častá, no je výnimočná najmä dočervena zafarbeným bradlom vyčnievajúcim vysoko nad domami. Rovnako toto miesto zachytil aj maliar Thomas Ender v polovici 19. storočia na priložených fotografiách jeho malieb. Na prvej je priamo obec Červený Kameň a na ďalších dvoch pohľad z červenokamenskej doliny na susedné bradlo Vršatec.
[ad_2]

Zdroj

V rokoch 1910 – 1948 bol súčasťou okresu Púchov aj stredoveký hrad Vršatec. Na v…

[ad_1]
V rokoch 1910 – 1948 bol súčasťou okresu Púchov aj stredoveký hrad Vršatec. Na vápennom brale, ktorého farba dala názov miestnym Karpatom, sa týčil od 13. storočia. Bol súčasťou sústavy strážnych hradov Uhorska na Považí a súčasne mal ochraňovať cestu do Českého kráľovstva. Na prelome 17. a 18. storočia bol viackrát poničený vojakmi i živlami. Z dôvodu vysokých nákladov na jeho obnovu a pohodlia šľachty už nebol opravovaný a doteraz chátra…


[ad_2]

Zdroj

DEJINY AZBESTOCEMENTOVÉHO PRIEMYSLU V PÚCHOVE

[ad_1]
RTVS Štúdio Banská Bystrica a OZ Puchovo dedičstvo hľadajú bývalých zamestnancov tzv. ACZ-etky alebo Azbestocementových závodov n. p. v Púchove. Ak nás sledujete alebo o niekom takom viete, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom facebooku alebo e-mailu: puchov.dedicstvo@gmail.com. Vďaka 🙂

DEJINY AZBESTOCEMENTOVÉHO PRIEMYSLU V PÚCHOVE

SYENIT, SYDEROLIT či ACZ sú názvy fabrík, ktoré v Púchove produkovali azbestocementové výrobky. O ich dejinách sa toho veľa nevie, no napriek tomu sa pokúšame priniesť dostupné informácie obohatené…
[ad_2]

Zdroj

ZÁRIEČSKE STRAŠIDLO – BEZHLAVÁ MÁTOHA

[ad_1]
Pamätáte sa na strašidlá túlajúce sa chotármi obcí, o ktorých nám rozprávali naši rodičia či starí rodičia? Svoj príbeh o stretnutí s bezhlavou mátohou vyrozprával istý Záriečan ešte v roku 1914. Prečítajte si príbeh o tom, ako sme my častokrát najväčšími strašidlami sami sebe 🙂

ZÁRIEČSKE STRAŠIDLO – BEZHLAVÁ MÁTOHA

Začiatkom 20. storočia vychádzal v slovenčine časopis venovaný školskej mládeži s názvom KNIŽNICA ŠKOLÁKOV. Časopis redigoval evanjelický kňaz Július Bodnár a v Myjave ho vydávala a tlačila kníhtla…
[ad_2]

Zdroj

2% Z DANÍ PRE PUCHOVO DEDIČSTVO

[ad_1]
Priatelia, ak by ste ešte nevedeli, komu poskytnúť 2% z daní, tak my by sme vedeli… vďaka Vám sme mohli vydať napr. aj publikáciu PÚCHOV NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÁCH a v budúcnosti by sme chceli „s dejinami vyraziť do ulíc“ 🙂

2% Z DANÍ PRE PUCHOVO DEDIČSTVO

Podobne, ako v predchádzajúcich troch rokoch, sa stalo OZ PUCHOVO DEDIČSTVO prijímateľom 2% z daní, ktoré ste ako zamestnanci odviedli štátu zo svojej práce v kalendárnom roku 2018. Aj tento rok by…
[ad_2]

Zdroj

1. marca 1925 sa v Bratislave uskutočnili „Závody slovenských ľudových piesní“, …

[ad_1]
1. marca 1925 sa v Bratislave uskutočnili „Závody slovenských ľudových piesní“, ktoré zorganizovala Slovenská liga. Súťaže a najmä kultúrnej osvety sa zúčastnilo 9 skupín z rôznych častí Slovenska. Medzi účastníkmi boli aj Záriečania: Božena Bošková, Zuzanna Janíková, Katerina Chovancová, Zuzanna Pecková, Anna Holčíková, Zuzanna Pastorková, Eva Brtišová, Marína Bošková, Štefan Húževka, Andrej Ševeľa, Ján Kmošena, tiež Ján Kmošena z Mestečka a výpravu viedol učiteľ Michal Kuzma. Porota, v ktorej zasadal napr. i Mikuláš Schneider-Trnavský či Pavol Socháň, ocenila 5 zoskupení, medzi nimi aj spevy zo Záriečia. Na dochovaných fotografiách vidieť všetkých účastníkov pred Národným divadlom, účastníkov zo Záriečia. Na poslednej fotografii je mladý pár zo Záriečia zachytený v roku 1925, pričom vidieť partu, o ktorej dnes mnohí tvrdia, že sa v Záriečí nikdy nenosila – tak tu je dôkaz 🙂
[ad_2]

Zdroj

Pastierske popevky a piesne

[ad_1]

Dnes po dlhšom čase na ľudovú nôtu z Púchovskej doliny – pastierske popevky a piesne v sprievode legendárnych majstrov fujary trombity a ich nástrojov. Vzácne nahrávky zo septembra 1987… Stačí sa započúvať, zavrieť oči a človek si hneď predstaví zelené lúky Javorníkov a Bielych Karpát, na ktorých sa pasie dobytok a pomocou signálov trombity sa chlapi zo svahu na svah informujú, či už majú podojené 🙂

Súbor Váh, Púchov, skupina pastierskych rohov a/ Tovarišia, hore, hore, kravy pri válove bučia b/ Pasenie, pasenie, si pre mňa trápenie c/ Už máš podojené? E…
[ad_2]

Zdroj