A čo tak dnes zaspomínať na najlepšie časy odevného závodu MAKYTA? Na prvej foto…


A čo tak dnes zaspomínať na najlepšie časy odevného závodu MAKYTA? Na prvej fotografii sa nachádza vstup do areálu vtedajšieho národného podniku v Púchove a druhá fotografia zachytila model tohto závodu, ktorý získal na výstave „Trenčín – mesto módy“ ocenenie s názvom „Zlatá Fatima“. Obe fotografie datujeme do 70. rokov 20. storočia 🙂

Zdroj

2% Z DANÍ PRE PUCHOVO DEDIČSTVO


Aj v tomto roku vás prosíme o 2% z vašich daní, ktoré ste minulý rok zarobili a odviedli štátu. Aj prostredníctvom nášho OZ sa tieto peniaze vrátia do histórie a kultúry púchovského regiónu. Ak vás naše aktivity presvedčili, ĎAKUJEME vám za akúkoľvek pomoc.

2% Z DANÍ PRE PUCHOVO DEDIČSTVO

Podobne, ako v predchádzajúcich troch rokoch, sa stalo OZ PUCHOVO DEDIČSTVO prijímateľom 2% z daní, ktoré ste ako zamestnanci odviedli štátu zo svojej práce v kalendárnom roku 2018. Aj tento rok by…


Zdroj

Viete, kedy začala vznikať Ulica obrancov mieru v Púchove? Bolo to v roku 1964, …


Viete, kedy začala vznikať Ulica obrancov mieru v Púchove? Bolo to v roku 1964, kedy sa začala formovať cesta (na fotografii) medzi dnešnou Ulicou 1. mája a Komenského ulicou. Na fotografii vidieť zľava napojenie ďalšej bytovky na tzv. Rožák, Župný dom, bytovku pre zamestnancov tzv. Priehrady mládeže a dokonca i hornokočkovský kostol. Peknú nedeľu želáme 🙂
Zdroj

Vianočné sviatky ubehli ako voda vo Váhu pred výstavbou Vážskej kaskády a opäť s…


Vianočné sviatky ubehli ako voda vo Váhu pred výstavbou Vážskej kaskády a opäť sa dostávame do „bežného roka“ 🙂 Veríme, že s nami nebude až taký bežný a naďalej nám zachováte priazeň i v roku 2019, kedy budeme spolu opäť objavovať minulosť nášho regiónu. Ako prvý príspevok vám prinášame doteraz nepublikovanú fotografiu zničeného mosta cez Váh (30. 4. 1945) v Púchove, ktorá zachytila aj dnes už neexistujúcu veľkú budovu skladu soli vedľa Župného domu. Ak by ste si o ňom chceli niečo viac prečítať, pripájame link z nášho archívu: http://puchovodedicstvo.sk/historia/5505/solny-sklad-v-puchove/ PS: Všetko najlepšie do roku 2019 prajeme!
Zdroj

Na záver tzv. osmičkového roka, ktorý sa opäť zapísal do svetových, národných i …


Na záver tzv. osmičkového roka, ktorý sa opäť zapísal do svetových, národných i regionálnych dejín ako významný, vám chceme zapriať požehnané šťastné a veselé vianoce a len to najlepšie, najmä zdravie, v blížiacom sa roku 2019! Nech je pre vás úspešnejší ako ten predchádzajúci 🙂 Želajú Peter, Palo a Miloš z OZ Puchovo dedičstvo 🎇
Zdroj

Barón Hoenning sa vracia (Stopy dávnej minulosti – 1. časť)Veľmi smutná správa pred vianocami: do večnosti odišiel významný slovenský historik a popularizátor dejín PAVEL DVOŘÁK, ktorý bol pre našu regionálnu historiografiu obrovským prínosom najmä zmapovaním osobnosti baróna Emila Friedricha Hoenninga O´Caroll (publikácia Podivný barón). Pred troma rokmi poctil svojou návštevou aj Púchovské múzeum a rozprávali sme sa o tom, že by veľmi rád videl, ako vyzerala Púchovská skala na fotografii. Dnes to už vie… R.I.P. 😢

Rozprávanie Pavla Dvořáka v seriáli „Stopy dávnej minulosti“ o priekopníkovi a nadšencovi archeológie na konci 19. storočia, ktorý preslávil mesto Púchov. ht…


Zdroj

OSLAVY DŇA SLOBODY V OKRESE PÚCHOV (20.-30. roky 20. storočia)


Podobne ako každý rok, tak i v tomto predvianočnom čase vám ponúkame príspevok z našej produkcie ako malý vianočný darček. Prečítajte si článok o tom, ako sa oslavoval vznik Česko-Slovenskej republiky v rokoch 1926 – 1937 v okrese Púchov. 100. výročie sme si pripomínali v októbri a čo napr. oslavy pred 90 rokmi?

OSLAVY DŇA SLOBODY V OKRESE PÚCHOV (20.-30. roky 20. storočia)

V končiacom roku 2018 sme si pripomínali mnohé tzv. osmičkové udalosti, ktoré „hýbali“ slovenskými dejinami. Jednou z najvýznamnejších bolo 100. výročie vzniku 1. Č-SR, pričom 30. október bol tento…


Zdroj