Tretí ročník Vrchárskej koruny Trenčianska finišuje – Púchovské Noviny

Tretí ročník Vrchárskej koruny Trenčianska finišuje – Púchovské Noviny

Ďalší ročník jedného z najúspešnejších cykloturistických projektov v Trenčianskom kraji sa blíži k svojmu vrcholu. Cyklistickým a turistickým nadšencom tentokrát ponúkol okrem 3 tradičných aj 17 nových vrcholov, vrátane jedinej slovenskej jaskyne s oltárom, rozhľadne s výh….


Zdroj

Dni otvorených dverí a Dni vedy a techniky


Takmer 300 návštevníkov využilo možnosť nazrieť do priestorov fakulty a mohli sa v týchto dňoch nielen zúčastniť zaujímavých prednášok, ale aj sami zapojiť do jednoduchých experimentov.

Dni otvorených dverí a Dni vedy a techniky

Takmer 300 návštevníkov využilo možnosť nazrieť do priestorov fakulty a mohli sa v týchto dňoch nielen zúčastniť zaujímavých prednášok, ale aj sami zapojiť do jednoduchých experimentov.


Zdroj